પૂછડું બળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂછડું બળવું

  • 1

    રીસ ચડવી; માઠું લાગવું.