પછાટ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પછાટ ખાવી

  • 1

    પછડાવું; ઊભેથી એકદમ નીચે પડવું.