પછાતવર્ગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પછાતવર્ગ

પુંલિંગ

  • 1

    સંસ્કારમાં પાછળ રહી ગયેલો લોકસમૂહ.