ગુજરાતી

માં પૂંછાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂંછાળ1પૂંછાળું2

પૂંછાળ1

વિશેષણ

  • 1

    પૂંછ-પૂંછડીવાળું.

ગુજરાતી

માં પૂંછાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂંછાળ1પૂંછાળું2

પૂંછાળું2

વિશેષણ

  • 1

    પૂંછ-પૂંછડીવાળું.