પૂંછાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂંછાળ

વિશેષણ

  • 1

    પૂંછ-પૂંછડીવાળું.

પૂંછાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂંછાળું

વિશેષણ

  • 1

    પૂંછ-પૂંછડીવાળું.