પંજરીપાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંજરીપાક

પુંલિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માર.