પૂજાપાત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂજાપાત્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પૂજા.

  • 2

    પૂજાપો.

  • 3

    લાક્ષણિક માર.