ગુજરાતી

માં પેજારની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેજાર1પેજારું2પેંજાર3પેંજારું4

પેજાર1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પેંજાર; મોજડી; પગરખું.

ગુજરાતી

માં પેજારની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેજાર1પેજારું2પેંજાર3પેંજારું4

પેજારું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પેંજાર; મોજડી; પગરખું.

મૂળ

फा. पैज़ार

ગુજરાતી

માં પેજારની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેજાર1પેજારું2પેંજાર3પેંજારું4

પેંજાર3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પગરખું.

મૂળ

જુઓ પેજાર

ગુજરાતી

માં પેજારની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેજાર1પેજારું2પેંજાર3પેંજારું4

પેંજારું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પગરખું.

મૂળ

જુઓ પેજાર