પંજો ખેંચી કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંજો ખેંચી કાઢવો

  • 1

    તમાચો મારવો.