પંજો ચોઢી દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંજો ચોઢી દેવો

  • 1

    તમાચો મારવો.