પેજ પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેજ પાડવાં

  • 1

    છાપખાનામાં લખાણના કંપોઝને પાનાંમાં ગોઠવવું.