ગુજરાતી

માં પટેટુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટેટું1પટ્ટ2પટ્ટુ3પેટંટ4

પટેટું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  બટાટો.

મૂળ

સર૰ इं. પૉટેટો

ગુજરાતી

માં પટેટુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટેટું1પટ્ટ2પટ્ટુ3પેટંટ4

પટ્ટ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  રાજગાદી; સિંહાસન.

ગુજરાતી

માં પટેટુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટેટું1પટ્ટ2પટ્ટુ3પેટંટ4

પટ્ટુ3

પુંલિંગ

 • 1

  ઊનનું એક જાતનું વસ્ત્ર.

ગુજરાતી

માં પટેટુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટેટું1પટ્ટ2પટ્ટુ3પેટંટ4

પેટંટ4

વિશેષણ

 • 1

  ઇજારો ધરાવતું-તેવા સરકારી પરવાનાવાળું; ખાસ.

વિશેષણ

 • 1

  મુખ્ય.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઊનનું એક જાતનું વસ્ત્ર.

મૂળ

સર૰ हिं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તેવા ઇજારાનો પરવાનો (પેટંટ કાઢવો, પેટંટ લેવો).

મૂળ

इं.