પટ્ટી ચોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ્ટી ચોડવી

  • 1

    ગૂમડા વગેરે ઉપર.