પટ્ટી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ્ટી પડવી

  • 1

    ફાવવું; ભારે ફાયદો થવો; કામ સાધવું.