ગુજરાતી

માં પટુડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટુડું1પેટૂડું2

પટુડું1

વિશેષણ

  • 1

    મીઠું મીઠું બોલી રંજિત કરનાર; પટાઉ.

ગુજરાતી

માં પટુડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટુડું1પેટૂડું2

પેટૂડું2

વિશેષણ

  • 1

    સ્વાર્થી.

મૂળ

'પેટ' ઉપરથી