પેટની પીડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટની પીડા

  • 1

    ભૂખનું દુઃખ.

  • 2

    ભરણપોષણનું દુઃખ કે કડાકૂટ.