પેટની વેઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટની વેઠ

  • 1

    જીવનનિર્વાહ માટે મહેનત-મજૂરી કરવી પડવી તે.