પેટનો ખાડો પૂરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટનો ખાડો પૂરવો

  • 1

    પેટ ભરવું; ખાવું.

  • 2

    ગુજરાન ચલાવવું.