પેટનો મેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટનો મેલ

  • 1

    મનની વાત; ગુપ્ત વિચાર.