પેટનું છોકરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટનું છોકરું

  • 1

    પોતાનું છોકરું.