પેટનું પાણી ન હાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટનું પાણી ન હાલવું

  • 1

    કશી અસર ન થવી.