પેટને ભાડું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટને ભાડું આપવું

  • 1

    જીવન ટકાવી રાખવા પૂરતું ખાવું.

  • 2

    ખાવું.