પેટમાંથી ઓકી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાંથી ઓકી કાઢવું

  • 1

    મનમાં હોય તે વિચાર વિના કહી દેવું.