પેટમાંથી પગ કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાંથી પગ કાઢવા

  • 1

    દગો કે વિશ્વાસઘાત કરવો.