પેટમાં આગ ઊઠી ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં આગ ઊઠી !

  • 1

    બળ્યો અવતાર!.