પેટમાં કરમ બોલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં કરમ બોલવા

  • 1

    ખૂબ ભૂખ લાગવી.