પેટમાં કૂવા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં કૂવા પડવા

  • 1

    ખૂબ ભૂખ લાગવી.