પેટમાં કૂવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં કૂવો

  • 1

    અતિશય ભૂખ.