પેટમાં કાતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં કાતી

  • 1

    અંતરમાં વેર; છૂપું તરકટ.