પેટમાં ખૂંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં ખૂંચવું

  • 1

    લાંચની ઇચ્છા હોવી.

  • 2

    મનમાં કંઈક ગૂંચ હોવી.