પેટમાં ખાડા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં ખાડા પડવા

  • 1

    ભૂખ લાગવી.