પેટમાં છરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં છરી

  • 1

    અંતરમાં વેર; છૂપું તરકટ.