પેટમાં ટાંટિયાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં ટાંટિયાં

  • 1

    બહાર ન જણાય પણ અંદરથી પહોંચેલું હોવું.