પેટમાં તેલ રેડાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં તેલ રેડાવું

  • 1

    ચિંતા-બળતરા થવી.