પેટમાં દાઢી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં દાઢી હોવી

  • 1

    નાનપણથી સમજવાળું હોવું.