પેટમાં ધ્રાસકો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં ધ્રાસકો પડવો

  • 1

    ધાસ્તીથી ચોંકી ઊઠવું.