પેટમાં ધાડ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં ધાડ પડવી

  • 1

    ખૂબ ભૂખ લાગવી.