પેટમાં પગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં પગ

  • 1

    બહાર ન જણાય પણ અંદરથી પહોંચેલું હોવું.