પેટમાં પેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં પેસવું

  • 1

    વિશ્વાસ ઉપજાવવો.

  • 2

    મનની વાત જાણી લેવી.