પેટમાં પેસી નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં પેસી નીકળવું

  • 1

    મનની અંદરની છૂપી વાત જાણી લેવી.