પેટમાં ભરાઈને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં ભરાઈને બેસવું

  • 1

    શરણ લેવું.

  • 2

    ખાનગી વાતચીતથી વાકેફ હોવું.