પેટમાં લાય લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં લાય લાગવી

  • 1

    સખત ભૂખ લાગવી.

  • 2

    બળતરા થવી.