પટલાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટલાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પટેલનો અધિકાર કે કામ; પટેલાઈ.

પટેલાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટેલાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પટેલપણું; પટલાઈ.