ગુજરાતી

માં પટલાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટલાઈ1પટેલાઈ2

પટલાઈ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પટેલનો અધિકાર કે કામ; પટેલાઈ.

ગુજરાતી

માં પટલાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટલાઈ1પટેલાઈ2

પટેલાઈ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પટેલપણું; પટલાઈ.