પેટલાદ કે પાટણ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટલાદ કે પાટણ જવું

  • 1

    પેટ ચોટી જવું; ખૂબ ભૂખ લાગવી.