પેટાકલમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાકલમ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કલમની અંદરની કલમ; 'સબક્લૉજ'; 'સબસેક્ષન'.