પેટાકાનૂન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાકાનૂન

પુંલિંગ

  • 1

    મુખ્ય કાનૂનને આધારે કે તેના પરથી થતો કાયદો; 'બાઇલૉ'.