પટાક દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટાક દઈને

  • 1

    એકદમ; તરત.