પટાક લઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટાક લઈને

  • 1

    એકદમ; તરત.