પેટાજ્ઞાતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાજ્ઞાતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુખ્ય જ્ઞાતિનો એક ભાગ.