પેટાનિયમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાનિયમ

પુંલિંગ

  • 1

    મુખ્યના ભાગ તરીકે આવતો-ગૌણ નિયમ; 'બાઇલૉ.