પેટાંફોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાંફોડ

વિશેષણ

  • 1

    કાપતું; 'કાપવું'નું વ૰ કૃ૰.

  • 2

    મોટી રકમમાં નાની સમાવીને ગણાતું (વ્યાજ); કાપી (વ્યાજ).